WoS

Pogoj za povezavo COBIB.SIWoS je bibliografski zapis za objavo v bazah podatkov WoS. To pomeni, da je publikacija objavljena v eni od serijskih publikacij, ki so indeksirane v bazah podatkov (Web of Science Core Collection):

V servisu WoS so tem bazam podatkov dodane še druge baze podatkov. Za posamezno objavo v bazah WoS se izpiše število vseh citatov iz vseh teh baz podatkov skupaj (Times Cited), medtem ko se pri pregledu objav, ki jo citirajo, izpišejo samo objave iz baz podatkov, do katerih imamo dostop (Web of Science Core Collection). Tako so tudi v COBISS/SciMet upoštevani samo citati iz teh baz podatkov.

Vsak bibliografski zapis v bazah WoS vsebuje povezavo do seznama literature (Cited References). Seznam lahko vsebuje objave, ki imajo bibliografske zapise v bazah WoS, in objave, ki v teh bazah nimajo bibliografskih zapisov. Za objave, ki imajo bibliografske zapise, je možno na tej podlagi ugotoviti število citatov. Za objave, ki nimajo bibliografskih zapisov, citiranosti ni mogoče ugotoviti. To so reference na publikacije, ki jih WoS ne indeksira in ne upošteva pri izračunu faktorja vpliva revij. Za preverjanje citiranosti v bazah WoS priporočamo uporabo funkcije Search. V tem primeru najdemo samo tiste objave, za katere obstaja v bazah WoS bibliografski zapis. Pri uporabi funkcije Cited Reference Search pa najdemo tudi tiste objave, ki v teh bazah nimajo bibliografskega zapisa in ne vsebujejo vseh potrebnih podatkov za identifikacijo publikacije in njenih avtorjev.

Nove povezave med zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in v bazah WoS se vzpostavijo avtomatsko. Tedensko se posodobi tudi podatek o številu citatov za že povezane zapise. Dejstvo, da je publikacija objavljena v serijski publikaciji, ki jo indeksira WoS, še ne pomeni, da je bila objava tudi dejansko vključena v eno od navedenih baz podatkov. Thomson Reuters namreč pri nekaterih serijskih publikacijah objave izbira selektivno. Zapise slovenskih avtorjev, ki se v bazi WoS ugotavljajo na osnovi naslovov njihovih institucij, in še niso povezani z ustreznimi zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI, lahko najdete v seznamih manjkajočih povezav.

V primeru morebitnih napak v bazah WoS lahko prošnjo za popravek pošljete preko spletnega obrazca na Thomson Reuters.

Web of Science

Scopus

Pogoj za povezavo COBIB.SIScopus je bibliografski zapis za publikacijo, objavljeno v eni od serijskih publikacij (revije, strokovne publikacije, knjižne zbirke in konferenčno gradivo s številko ISSN), ki jih indeksira Scopus. Baza Scopus ne vsebuje zapisov za povzetke sestankov in recenzije knjig.

Nove povezave med zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in bazi Scopus se vzpostavljajo avtomatsko. Tedensko se posodobi tudi podatki o številu citatov za že povezane zapise. Posebnost baze Scopus je, da se zapisi ne popravljajo, pač pa brišejo, nato pa se kreirajo novi zapisi z novo številko EID. Zaradi tega se že vzpostavljene povezave med ustreznimi zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in bazi Scopus včasih izgubijo in je te zapise treba ponovno povezati. Povezave se vzpostavijo samodejno v roku enega tedna, če pa to ni možno zaradi neusklajenih podatkov med zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in bazi Scopus, pa je trebapovezave vzpostaviti ročno. Takšne zapise slovenskih avtorjev, ki se v bazi Scopus ugotavljajo na osnovi naslovov njihovih institucij, lahko najdete v seznamih manjkajočih povezav.

V primeru morebitnih napak v bazi Scopus lahko prošnjo za popravek pošljete preko spletnega obrazca na Elsevier.

Scopus