Spletne storitve

Za dostop do podatkov o citiranosti del v WoS in Scopus za raziskovalce, skupine raziskovalcev projekte, programe in raziskovalne organizacije, registrirane v sistemu SICRIS, za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, ali z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, za slovenske univerze, za serijske publikacije in za publikacije v sistemu COBISS, je pripravljena spletna storitev za zajemanje in prikaz podatkov o citiranosti v formatu TXT (Oznake kolon), formatu JSON in v formatu XML po shemi http://home.izum.si/COBISS/xml/Citations.html. Dostop z enega naslova IP je omejen na 1 zahtevek v sekundi.

URL-naslov spletne storitve je http://scimet.izum.si/cit/ws?txt za format TXT, http://scimet.izum.si/cit/ws?json za format JSON ali http://scimet.izum.si/cit/ws?xml za format XML, v katerega lahko vpišemo parametre enako kot pri Neposrednih povezavah, razen parametra chart. Storitev dodatno omogoča razširjen izpis bibliografskih podatkov in podatkov o citiranosti posameznih objav z nastavitvijo parametra list, v katerega lahko vpišemo vrednost fields(polje1, polje2...) z naslednjimi polji za bibliografske podatke:

 • title – naslov objave
 • pubyear – leto objave
 • typology – tipologija dela
 • doi – DOI
 • issn – številka ISSN serijske publikacije
 • source – naslov serijske publikacije
 • volume – letnik serijske publikacije
 • issue – številka serijske publikacije
 • pages – številke strani
 • oa - revije v prostem dostopu (v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO so objavljeni podatki o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij)
 • asjc – kode znanstvenih področij v bazi SNIP od leta 1999 naprej
 • jcrc – kode znanstvenih področij v bazi JCR od leta 1994 naprej
 • quartile – četrtina v katero se uvrsti IF revije v znanstvenem področju (baza podatkov-četrtina), vir Seznam mednarodnih baz podatkov
 • kru – nadpovprečna znanstvena uspešnost v zadnjih 5-tih letih (izjemen dosežek  AII-baze podatkov; zelo kakovosten dosežek – AI-baze podatkov; pomemben dosežek – A1/2-baze podatkov)

 • all – vsa zgoraj navedena polja
 • bibl – polja title, pubyear, typology, doi
 • ser – polja issn, source, volume, issue, pages, oa
 • eval – polja asjc, jcrc, quartile, kru

V formatu TXT se za vsak tip statistik (sum, cit, pub, issn) pripravi posebna tabela. V istem dokumentu se pripravi posebna tabela tudi za bibliografijo (list), in sicer posebej za bibliografske podatke objav, za podatke o serijskih publikacijah, za podatke o soavtorjih in za citiranost objav po letih.

Primeri: 

http://scimet.izum.si/cit/ws?xml&code=01085&stat=sum,cit,pub,issn&list=cityears,fields(bibl,source,asjc),codes

http://scimet.izum.si/cit/ws?txt&code=01085&stat=sum,cit,pub,issn&list=cityears,fields(title,typology,pubyear,ser,asjc),codesZbirni podatki

Za zajemanje podatkov o citiranosti v bazah Scopus in WoS za več entitet hkrati je na voljo storitev, ki prikazuje podatke v formatu TXT. V URL-naslov spletne storitve, ki  je http://scimet.izum.si/cit/sum?codes=lahko vpišemo do 100 šifer entitet ločenih z vejico '.'. V URL-naslov lahko vpišemo tudi parametre ctypeunits, pubfrom, pubtocitfrom in citto, enako kot pri Neposrednih povezavah, in še naslednje parametre:

 • bases več >>>


  Vpišemo bases z ustreznimi vrednostmi, ločenimi z vejico ',', s katerimi določimo izpis:

  • scopus – v bazi podatkov Scopus 
  • wos – v bazah podatkov WoS 
  • max - maksimalne vrednosti podatkov v bazah podatkov WoS in Scopus

  Privzeta vrednost parametra je scopus,wos.

  <<< manj

 • fields več >>>


  Vpišemo fields z ustreznimi vrednostmi, ločenimi z vejico ',', s katerimi določimo podatke za izpis:

  • tc – število vseh citatov
  • ac – število avtocitatov 
  • ci - število čistih citatov
  • ciau - število čistih citatov na avtorja
  • pub - število objav
  • hindex - h-indeks
  • mi - ciau * 20

  Privzeta vrednost parametra je tc,ac,ci,ciau,pub,hindex.

  <<< manj

Za vsako entiteto se bo izpisala posebna vrstica s podatki o tej entiteti. Priprava izpisa lahko traja dalj časa.

Primeri: 

primer izpisa XML primer izpisa TXT primer izpisa JSON