Metodologija

Portal COBISS/SciMet (COBISS Science Metrics) je namenjen spremljanju znanstvene produkcije slovenskih avtorjev. Zajema podatke o objavah slovenskih avtorjev iz različnih informacijskih virov in baz podatkov, kot so Web of Science (WoS), Scopus, COBISS, SICRIS, COBIB.SI, CONOR.SI, SNIP in JCR, ki se agregirajo, obdelujejo in prikazujejo po enotni metodologiji. Portal omogoča lažje in enostavnejše iskanje, pregled, analizo in obdelavo podatkov o objavah slovenskih avtorjev, objavljenih v serijskih publikacijah, ki so indeksirane v bazah WoS ali bazi Scopus, uporabnikom, ki takšne informacije in podatke potrebujejo (npr. raziskovalcem ali raziskovalnim skupinam na področju bibliometrije, citatnih analiz, evalvacije slovenskega raziskovalnega publiciranja itd.). Znanstvene vede, področja in podpodročja za raziskovalce se izpisujejo po klasifikaciji ARRS, kategorije za revije iz baz JCR in SNIP, podatki o četrtinah v katero se uvrščajo IF (faktor vpliva) revij v znanstvenih področjih in o nadpovprečni znanstveni uspešnosti pa iz Seznama mednarodnih baz podatkov. Za objave z identifikatorjem DOI portal vključuje tudi prostodostopni prikaz odmevnosti Altmetric in PlumX, za objave vključene v Nacionalni portal odprte znanosti pa se prikazuje število pogledov in prenosov. Za objave v revijah v prostem dostopu se s klikom na povezavo prestavimo na zapis revije z informacijami o licenčnih pogojih založb in politiki arhiviranja posameznih revij v informacijskem servisu SHERPA/RoMEO. Za objave z identifikatorjem DOI se prikazuje povezava do prostodostopne verzije polnega besedila objave, ki je pridobljena z orodjem unpaywall.

Za razliko od podatkov v sistemu SICRIS, portal COBISS/SciMet zajema podatke iz WoS in Scopus tudi za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM, z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, ter za slovenske univerze in serijske publikacije, in ne glede na tipologijo del, časovno okno ali druge omejitve iz razpisov. Ker so v sistemu SICRIS registrirani tudi nekateri tuji raziskovalci, portal prav tako zajema objave teh avtorjev. Avtocitati in število čistih citatov na avtorja se, za razliko od sistema SICRIS, ugotavljajo v bazah podatkov WoS ali Scopus (v sistemu COBISS niso vedno zavedeni vsi avtorji objav, zato se upoštevajo avtorji iz baze podatkov WoS ali Scopus)

Med bibliografskimi zapisi za objave v bazah podatkov WoS in Scopus in ustreznimi bibliografskimi zapisi v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI se dnevno avtomatsko vzpostavljajo povezave. Ko so povezave vzpostavljene, se hranijo v okviru portala, kar omogoča, da pri izpisovanju podatkov iz sistema WoS in Scopus ni potrebno za vsako objavo izvajati online iskanja v teh sistemih in iskati pare zapisov. Za povezane objave se enkrat tedensko ažurirajo tudi podatki o citiranosti.

V okviru COBISS/SciMet se na osnovi imen avtorjev samodejno vzpostavlja povezava med identifikatorji raziskovalcev v sistemu SICRIS in avtorjev v normativni bazi imen CONOR.SI z identifikatorji Scopus Author ID, ORCID in ResearchersID. Namen teh identifikatorjev je enovita identifikacija avtorjev, ki omogoča prepoznavanje publikacij določenega avtorja, četudi je ta citiran na različne načine. Scopus Author ID se v sistemu Scopus za avtorje določa samodejno, ResearcherID, ki se uporablja v sistemu WoS, in ORCID pa morajo avtorji pridobiti sami z registracijo na ustreznih portalih, šele nato je možno vzpostaviti povezavo z ustreznimi identifikatorji v sistemu SICRIS in normativni bazi CONOR.SI.

Citatne baze, Faktor vpliva, Identifikatorji avtorjevAltmetrikaPublikacije

COBISS Identifikatorji avtorjev

Zbirni podatki

Na osnovi povezav in podatkov o citiranosti posameznih bibliografskih enot se dnevno pripravljajo zbirni podatki:

 • za entitete registrirane v sistemu SICRIS (raziskovalci, skupine raziskovalcev, tekoči projekti in programi, raziskovalne organizacije),
 • za avtorje z evidenčno šifro, ki jo dodeli IZUM - v koloni Raziskovalci so povezave na podatke avtorjev s šifro raziskovalca ali evidenčno šifro,
 • za druge avtorje z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI,
 • za objave povezane z bazami WoS in Scopus
 • za serijske publikacije, ki vsebujejo te objave (podatki o serijskih publikacijah so iz vzajemne baze COBIB.SI),
 • za slovenske univerze z evidenčno šifro:
  • UNI-001 – Univerza v Ljubljani
  • UNI-002 – Univerza v Mariboru
  • UNI-003 – Univerza v Novi Gorici
  • UNI-004 – Univerza na Primorskem

Razlikujemo dve osnovni vrsti statistik: po letih objave in po letih citiranosti objav (ne glede na leto objave - v statistiko je lahko zajeta tudi objava starejša od začetnega leta citiranosti, če je bila citirana od tega leta naprej). Najnižje leto objae je 1970. V statistikah po letu objave se upoštevajo samo citati od začetnega leta objave, ne upoštevajo pa se citati objav, ki so izšli pred tem letom.

Nekatere statistike in seznami zajemajo podatke za objave povezane z ustreznimi zapisi v bazah WoS in/ali Scopus, nekatere pa samo podatke objav ali entitet s povezavami samo z eno bazo (npr. seznam raziskovalcev v bazi Scopus, brez povezav z zapisi v bazah WoS, in obratno, seznam raziskovalcev v bazah WoS, brez povezav z zapisi v bazi Scopus).

Zaradi velikosti so ločene datoteke s podatki za povezane objave s citati (objava ima vsaj en citat v bazah WoS ali Scopus) in datoteke s podatki za povezane objave brez citatov (objava nima nobenega citata, niti v bazah WoS niti v bazi Scopus). Seznami povezanih objav po vedah so narejeni na osnovi vede publikacije v sistemu COBISS iz vrstilca UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija).

Statistike in seznami so pripravljeni v formatih HTML, XML in TXT, in s podatki, primernimi za nadaljnjo analizo in obdelavo (Prevzemanje in urejanje datotek). Zraven povezav na datoteke s statistikami in seznami so izpisane informativne velikosti le-teh. Za lažje urejanje podatkov so v nekaterih seznamih povezanih objav v formatu TXT vrstice razmnožene za avtorje.

Dnevno se pripravljajo tudi seznami 100 najpogosteje citiranih raziskovalcev in drugih slovenskih avtorjev ter tudi skupin raziskovalcev, projektov, programov, raziskovalnih organizacij in slovenskih univerz. Seznami so urejeni po številu čistih citatov v Scopus / WoS v zadnjih desetih letih (ne glede na leto objave).

Zbirni podatkiTOP 100

SICRIS

Izpisi

Za entitete, registrirane v sistemu SICRIS (raziskovalci, skupine raziskovalcev, tekoči projekti in programi, raziskovalne organizacije), za avtorje z evidenčno šifro, za druge avtorje z identifikacijsko številko avtorja v normativni bazi osebnih imen CONOR.SI, za slovenske univerze, za serijske publikacije ali posamezne objave lahko pripravimo online izpise podatkov o citiranosti (TC – število citatov, AC – število avtocitatov, CI – število čistih citatov, CIAu - število čistih citatov na objavo, število povezanih člankov in h-indeks) s spletnim obrazcem, neposrednimi povezavami ali spletnimi storitvami.

Izpis lahko pripravimo za več entitet, registriranih v sistemu SICRIS, za več avtorjev z evidenčnimi šiframi hkrati, za več serijskih publikacij hkrati ali za več bibliografskih enoti iz baze podatkov COBIB.SI hkrati. Izpis se bo pripravil za deduplicirano množico vseh objav vseh teh entitet, avtorjev, serijskih publikacij ali bibliografskih enotIz te množice je tudi možno izločiti objave ene ali več entitet, registriranih v sistemu SICRIS, univerz, serijskih publikacij, avtorjev z evidenčnimi šiframi ali publikacij v sistemu COBISS.

Izpisi lahko vsebujejo naslednje prikaze za izbrano bazo podatkov (WoS ali Scopus):

 • prikaz podatkov o citiranosti s številom citiranih objav in povprečnim številom čistih citatov na objavo po letih citiranosti,
 • prikaz podatkov o citiranosti s številom povezanih objav in povprečnim številom čistih citatov na objavo po letih objave,
 • grafični prikaz po letih citiranosti in/ali po letih objav,
 • prikaz podatkov o citiranosti s številom povezanih objav in povprečnim številom čistih citatov na objavo po revijah, ki vsebujejo te objave,
 • bibliografijo s h-indeksom in, kot dodatna možnost, s številom citiranih objav po letih citiranosti pri posamezni objavi (citati po letih), in s seznamom šifer avtorjev in šifer skupin avtorjev iz sistema SICRIS ali univerz, ki jim pripadajo avtorji objave (soavtorstvo).

Pred pripravo izpisov lahko naredimo izbor zapisov po tipologiji:

 • znanstvene objave s tipologijo 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.07 ali 1.08,
 • vse kategorizirane objave,
 • objave z izbranimi tipologijami,
 • vse objave, za katere je vzpostavljena povezava med zapisi v bazi podatkov COBIB.SI in zapisi v bazah podatkov WoS ali Scopus.

V izpisih bodo zajete vse objave iz vhodnega obdobja (od do) za letnice objave in citirane v vhodnem obdobju (od do) za letnice citiranosti. Najnižje leto objave je 1970. Z ustrezno izbiro obdobja objave in obdobja citiranosti lahko izpišemo citate, ki so pridobljeni v določenem obdobju znotraj ali zunaj obdobja objave publikacij. Primeri:

COBISS/SciMet izpis