Primerjava Scopus – WoS

Primerjava citiranosti objav slovenskih raziskovalcev v WoS in Scopus v obdobju 1996–2011 po znantsvenih vedah (Vir: Bartol, T. et al. Assessment of research fields in Scopus and Web of Science in the view of national research evaluation in Slovenia)

Zbirni podatkiTOP 100Soavtorstvo

Skupno število objav

Skupno število citatov

Objave in citati po vedah za B, M, N in T

Objave in citati po vedah za D in H

Prirast objav po letih za B, M, N in T

Prirast objav po letih za D in H