Identifikatorji avtorjev

V okviru portala COBISS/SciMet se samodejno vzpostavi povezava med profili raziskovalcev v sistemu SICRIS in avtorjev v normativni bazi imen CONOR.SI s profili v sistemu Scopus, ORCID in ResearcherID.com.

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) je nelastniška/nezaščitena alfanumerična koda, ki enovito identificira znanstvene in druge akademske avtorje in sodelavce. Rešuje problem, ki se pojavi, ker je določen avtorjev prispevek v znanstveni literaturi ali objavo na področju družboslovja morda težko prepoznati, saj večina osebnih imen ni enovita, lahko se spremenijo (npr. s poroko) ali pa obstajajo kulturne razlike v vrstnem redu imen, imena vsebujejo nedosledno rabo okrajšave osebnega imena ali pa so napisana v različnih pisavah. 

ORCID je podvrsta identifikatorja ISNI (International Standard Name Identifier) pod okriljem Mednarodne organizacije za standardizacijo (kot ISO 27729). Obe organizaciji med sabo sodelujeta. ISNI enovito identificira avtorje knjig, televizijskih oddaj in časopisov, blok identifikatorjev pa ima rezerviran za uporabo ORCID v razponu od 0000-0001-5000-0007 do 0000-0003-5000-0001. Tako je tudi mogoče, da ima ista oseba tako ISNI kot tudi ORCID, torej dejansko dva identifikatorja ISNI.

Scopus Author ID

Scopus Author Identifier razlikuje med podobnimi imeni avtorjev in vsakemu avtorju v sistemu Scopus dodeli enovito številko ter poveže vse objave tega avtorja. Ta funkcija je posebej koristna pri ločevanju avtorjev z enakimi pogostimi imeni, kot npr. Novak ali Horvat. Za ugotavljanje tega, katera imena avtorjev naj bodo povezana z enovito številko za identifikacijo, Scopus Author Identifier uporablja algoritem, ki poveže imena avtorjev na osnovi njihove afiliacije, naslova, področja, naslova vira, datumov citiranja publikacij in soavtorjev. Kadar iščemo, ta funkcija poišče objave tega avtorja, tudi če je avtor citiran drugače. 

Za povezavo svojega profila avtorja v Scopusu z ORCID-om lahko uvozite svoj identifikator Scopus Author Identifier in svoje publikacije v ORCID z orodjem Scopus Author Feedback Wizard, s čimer zberete vse svoje zapise iz Scopusa, ali pa pošljete svoje podatke v ORCID s strani s podatki o avtorju. Če še niste ustvarili profila ORCID, to lahko storite med tem postopkom. Lahko pa se najprej registrirate na portalu ORCID in nato uvozite svoja dela s strani s svojim profilom, kjer lahko bazi Scopus omogočite branje vašega računa ORCID in pošiljanje vašega ID-ja ORCID-u. Če se odločite za pošiljanje seznama svojih publikacij ORCID-u, morate bazi Scopus omogočiti posodabljanje vašega računa ORCID.

ResearcherID

ResearcherID ponuja rešitev za težave glede zamenjevanja avtorjev v znanstvenoraziskovalni skupnosti. Za vsakega člana je določen enoviti identifikator, s katerim lahko raziskovalci urejajo sezname svojih objav, spremljajo število citiranj in h-indeks, poiščejo potencialne sodelavce in se izognejo napačni identifikaciji avtorja. Poleg tega so podatki ResearcherID integrirani v WoS in skladni z ORCID, tako da lahko avtorji svoje objave prikazujejo in urejajo z enim samim računom. ResearcherID in ORCID sta komplementarna identifikatorja avtorjev. Medsebojno se dopolnjujeta, zato je zelo pomembno, da imajo akademski avtorji in raziskovalci oba. ORCID je identifikator, ki je neodvisen od platforme, identifikator ResearcherID pa je specifičen za podjetje Clarivate Analytics. Člani lahko nemoteno izmenjujejo podatke med svojima profiloma ResearcherID in ORCID (biografska in bibliografska polja) ter pošiljajo publikacije iz ResearcherID v ORCID in iz ORCID-a v ResearcherID. Profil ResearcherID se posodobi, ko so poslane publikacije iz profila ORCID. V profilu ResearcherID se preverijo podvojeni zapisi in dodajo informacije o citiranosti iz baze Web of Science za prekrivajoče se zapise.

Z dodajanjem publikacij v seznam "Moje publikacije" v profilu ResearcherID prispevate k pravilni dodelitvi avtorstva in identifikaciji avtorjev. Publikacije se lahko dodajajo v profil ResearcherID iz baze Web of Science s klikom na gumb "I Wrote These Publications". To služi kot mehanizem povratnih informacij za posodabljanje strani Distinct Author Sets na portalu Web of Science ter za dodajanje identifikatorjev ResearcherID (in povezav do profilov ResearcherID) za zapise v zbirkah Web of Science.