Altmetrika

Altmetrika je netradicionalna metoda merjenja vpliva v znanstvenem publiciranju in lahko služi kot dopolnilo klasičnim metodam merjenja, kot sta število citatov in h-indeks. Upošteva vpliv oz. odmevnost raziskovalnega dela na spletu in omogoča avtomatizirano ažuriranje novih omemb in dogodkov. Zajema podatke družbenih omrežij (Twitter, Facebook, Google+ …), spletnih dnevnikov raziskovalcev, javno dostopnih dokumentov, novičarskih portalov in revij, referenčnih orodij (Mendeley ipd.) ter drugih virov informacij, kot so Wikipedia, Youtube, Reddit itd.

Ponudniki altmetrike agregirajo podatke in omogočajo vpogled na nivoju posameznega dela in na nivoju institucije (fakultete ali univerze). V izpisu bibliografij je pri posamezni objavi z identifikatorjem DOI vključen prostodostopni prikaz odmevnosti Altmetric in PlumX. Zraven značke za Altmetric se izpiše skupni indikator odmevnosti posamezne objave (The Altmetric Attention Score), ki ga podjetje določi na osnovi njihovega algoritma, s prehodom miške preko značke pa se prikaže podrobnejša razdelitev omemb te objave v različnih medijih. Indikator odmevnosti ni odvisen od vhodnega obdobja za letnico objave ali letnico citiranosti, ki smo ga izbrali pri pripravi izpisa, pač pa predstavlja skupno vrednost za vse omembe določene objave do izdelave izpisa. S klikom na značko se prikažejo zbrani podatki o objavi na njihovih portalih, od koder je možno nadaljnje iskanje virov preko različnih povezav. 

Za objave vključene v Nacionalni portal odprte znanosti se prikazuje število pogledov in prenosov, s klikom na značko pa se prikažejo podatki o objavi v digitalnem repozitoriju vključenem v Nacionalni portal odprte znanosti.

Kako se zbirajo podatki za altmetriko (alternativno metriko)? 

Čeprav se posamezni mehanizmi za zbiranje podatkov za altmetriko razlikujejo glede na ponudnika, postopek na splošno poteka, kot sledi:

  1. Ponudnik storitve alternativne metrike (Altmetric, PlumX, Impactstory itd.) izve za novo raziskavo. Lahko gre za delo, objavljeno v reviji, ki jo servis spremlja, delo, ki ga končni uporabnik doda v svoj profil pri servisu, ali pa neodvisni ponudnik (npr. ORCID ali CrossRef) doda zapis za delo v svoj sistem in o tem obvesti ponudnika storitve altmetrike.
  2. Z uporabo enoličnega identifikatorja, povezanega z delom (npr. DOI, PubMed ID, URL), ponudnik storitve alternativne metrike išče omembe tega dela v virih, ki jih spremlja (npr. Twitter, Wikipedia, strateški dokumenti). Včasih ponudnik storitve alternativne metrike v viru dodatno išče tudi imena avtorjev ali naslove publikacij. V nekaterih primerih PlumX pošlje poizvedbo platformi, na kateri delo gostuje, in tako pridobi metriko na ravni platforme (npr. število nalaganj in ogledov na strani izdajatelja, komentarji na YouTubu itd.).
  3. Ponudnik storitve alternativne metrike nato preišče lastno bazo podatkov, da bi našel podobne verzije dela, in za vse verzije pripravi eno samo poročilo o metriki. Ta postopek je še posebej uporaben v primeru, kadar se na spletu razpravlja tako o prispevku v reviji kot tudi o predobjavi tega prispevka.

Alternativa metrika, metrika na nivoju prispevka (ALM), statistika uporabe, metrika družbenih medijev: v čem se razlikujejo?

  • Alternativna metrika zajema vse podatke z interneta, ki nam povedo, kdo o raziskavi govori na spletu, kako pogosto je omenjena in v kakšnem kontekstu. Novice, citati iz pravilnikov in recenzije spadajo med vrste alternativne metrike. Nekateri menijo, da bi bilo treba vrste altmetrike razvrstiti pod različnimi imeni, saj nam lahko podajo podatke o različnih vrstah vpliva (Altmetric, PlumX). 
  • Statistika uporabe zajema nalaganja, oglede strani, dolžino seje in druge podatke, ki jih beleži strežnik. Pove nam, koliko ljudi je obiskalo neko mesto na spletu in kako pogosto so ga obiskali.
  • Metrika na nivoju prispevka je vsaka metrika za raziskavo na nivoju prispevka. Lahko vključuje alternativno metriko, podatke o uporabi in celo citate, ne smemo pa je mešati z drugimi oblikami merjenja vpliva, kot sta npr. faktor vpliva (JCR) in h-indeks. 
  • Vse zgoraj navedene oblike metrike se razlikujejo od metrike družbenih medijev, ki lahko vključuje število všečkov ali delitev na Facebooku, število sledilcev, ki jih ima raziskovalec, ali število ogledov nekega posnetka na Youtubu, ki ni povezan z določeno raziskavo. Na splošno alternativna metrika spremlja metriko (vključno z metriko družbenih medijev), ki je povezana z znanstvenimi objavami.

Ali je mogoče alternativno metriko izigrati?

Najboljša orodja za alternativno metriko uporabljajo strategije proti izigravanju, da bi se izognili umetno napihnjeni metriki, poleg tega pa dajejo več pomena kvalitativnim kot kvantitativnim podatkom (in tako lažje odkrijejo primere izigravanja). Altmetric, Plum Analytics in PLOS uporabljajo različna sredstva za omejevanje učinkov izigravanja in samopromocije.

Kako je z negativnimi tviti/citati? 

Niso tako velika težava, kot bi morda predvidevali. Raziskave kažejo, da je samo majhen delež tvitov (0,9 %) in citatov (5–14 %) negativen. Običajno uporabniki na Twitterju delijo povezavo do objave in jo opremijo z ustrezno predmetno oznako (angl. hashtag), citati pa so pogosto površni in rutinski, ne pa negativni.

Ali ne gre pri alternativni metriki samo za števce omemb na družbenih medijih? 

Družbeni mediji so samo majhen sestavni del alternativne metrike. Med vrste altmetrike spadajo tudi citati raziskav v dokumentih, povezanih s politiko, recenzije po objavi in priporočila strokovnjakov v bazi Faculty of 1000 Prime.

Kako je mogoče meriti vpliv na klinično prakso?

To je mogoče storiti tako, da poskusimo razumeti, kako zdravstveni delavci raziskave prenesejo v prakso. Podatki za lažje razumevanje tega vključujejo bralstvo na portalu PubMed Central (prek katerega številni zdravstveni delavci dostopajo do raziskovalnega dela) in citate raziskav v dokumentih politike javnega zdravja, priročnikih in drugih dokumentih (v katerih so pogosto priporočila za zdravstvene intervencije, protokole itd.).

Kaj pa vpliv na javno politiko? 

Vpliv je mogoče spremljati preko citatov znanstvenih del, ki se pojavijo v dokumentih javne politike. Altmetric spremlja to vrsto citatov preko številnih vladnih in nevladnih teles.

Kako je s vplivom na izobraževanje? 

Citati raziskav v učnih načrtih so le ena vrsta alternativne metrike, ki lahko poda informacije o vplivu določene raziskave na izobraževanje. Altmetric je pred kratkim začel spremljati omembe v učnih načrtih z integracijo sodelovanja z Open Syllabus Project

Kdaj bomo dobili standarde za alternativno metriko?

Ameriška Nacionalna organizacija za informacijske standarde (NISO) pripravlja sklop standardov in primerov dobre prakse za alternativno metriko. Več informacij o tem in aktualna časovnica objave teh standardov so objavljeni na njihovi spletni strani.

Kakovosti raziskav ni mogoče kvantitativno izmeriti; številne odlične raziskave niso pogoste citirane. 

Najbolje je, da o kakovosti presodimo in se o njej prepričamo sami z branjem del. Obstajajo pa številne priznane recenzentske strani (kot so npr. Faculty of 1000 Prime, Pubpeer in Publons), ki recenzije črpajo iz množice takih mnenj. S takih strani je mogoče črpati podatke za alternativno metriko. 

Vir: Altmetrics for Librarians: 100+ tips, tricks, and examples

Prikaz altmetrike Altmetric v bibliografiji

Podatki o objavi na spletnem portalu Altmetric

Prikaz altmetrike PlumX in openscience.si v bibliografiji

Podatki o objavi na spletnem portalu PlumX