Scopus

Pogoj za povezavo COBIB.SIScopus je bibliografski zapis za publikacijo, objavljeno v eni od serijskih publikacij (revije, strokovne publikacije, knjižne zbirke in konferenčno gradivo s številko ISSN), ki jih indeksira Scopus. Baza Scopus ne vsebuje zapisov za povzetke sestankov in recenzije knjig.

Nove povezave med zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in bazi Scopus se vzpostavljajo avtomatsko. Tedensko se posodobi tudi podatki o številu citatov za že povezane zapise. Posebnost baze Scopus je, da se zapisi ne popravljajo, pač pa brišejo, nato pa se kreirajo novi zapisi z novo številko EID. Zaradi tega se že vzpostavljene povezave med ustreznimi zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in bazi Scopus včasih izgubijo in je te zapise treba ponovno povezati. Povezave se vzpostavijo samodejno v roku enega tedna, če pa to ni možno zaradi neusklajenih podatkov med zapisi v vzajemni bibliografski bazi COBIB.SI in bazi Scopus, pa je trebapovezave vzpostaviti ročno. Takšne zapise slovenskih avtorjev, ki se v bazi Scopus ugotavljajo na osnovi naslovov njihovih institucij, lahko najdete v seznamih manjkajočih povezav.

V primeru morebitnih napak v bazi Scopus lahko prošnjo za popravek pošljete preko spletnega obrazca na Elsevier.