Šifra Name SCOPUS EID
00094 Peklenik Janez

2-s2.0-33750059032

00118 Nemec Bojan

2-s2.0-85049899831

00130 Pleteršek Anton

2-s2.0-85053175890

00142 Vodopivec Franc

2-s2.0-85055263816

2-s2.0-85053208361

2-s2.0-85051041059

00166 Strle Drago

2-s2.0-85054884780

Šifra Name WOS UT
00118 Nemec Bojan

000446394505071

00395 Petrič Marko

000437129800002

01161 Noč Marko

000446854900003

01470 Magajna Bojan

000447375500008

03517 Devetak Dušan

000448495600004